تنگ تامرادی

تنگ تامرادی در ۵۰ کیلومتری غرب شهر یاسوج

در مسیر جاده سپیدار واقع شده و دارای آبشاری زیبا و حوضچه‌های فراوان است.
روستای تنگ تامرادی از طریق شهر یاسوج، با جاده مناسب قابل دسترسی است.

ادامه مطلب